Kuva: Pentti Hokkanen / Flaming Star Oy

IMPERIA -hankkeen tavoitteena on kehittää hyviä käytäntöjä ja menetelmiä sekä parantaa sidosryhmien ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia YVAan ja SOVAan. 

 

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)

 

LIFE+ -hankkeessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis (IMPERIA) tunnistetaan ja kehitetään uusia työkaluja ja käytäntöjä  Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin  (SOVA) -hankkeiden eri vaiheiden tueksi. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitetään siihen, kuinka käytännöt, työkalut ja ohjeet saadaan kytkettyä YVA- ja SOVA-prosesseihin niin, että eri osapuolet kokisivat prosessit kiinnostavina, hyödyllisinä ja tehokkaina.

 

 IMPERIA -hankkeen tavoitteet ja toiminnan kuvaus

 

Tietoa pilottihankkeista

  

Hankkeen seminaarit ja niiden materiaalit 

 

Hankkeen tuottamat raportit ja selvitykset 

 

Mediamateriaalit ja IMPERIA mediassa 

 

Linkkejä muihin hankkeisiin 

 

Information about IMPERIA project in English

 

IMPERIA

LIFE+

IN ENGLISH

 

 

KOORDINAATTORI

Johtava asiantuntija

Mika Marttunen

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

mika.marttunen@ymparisto.fi

PARTNERIT

Thulelogo

OULUN YLIOPISTO

 

JYlogo

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS